Архив рубрики «Уроки по истории Беларуси»

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Фашысцкі акупацыйны рэжым.

Акупацыйны рэжым

Акупацыйны рэжым

Аўтар. Філосаф З.І. Настаўніца ДУА «Сярэдняя школа №35 г.Брэста»

Мэты і задачы.
1. Расказаць аб пачатку Вялікай Айчыннай вайны, мэтах гітлераўцаў і разгледзець значэнне абарончых баёў летам 1941г. на Беларусі;
2. Вызначыць прычыны адступлення Чырвонай Арміі ў пачатку вайны;
3. Расказаць пра акупацыйны фашысцкі рэжым і растлумачыць, хто такія калабарацыяністы;
4. Развіваць уменні вучняў працаваць калектыўна, лагічна адказваць на пытані;
5. Развіваць мысліцельныя здольнасці і выконваць рознаўзроўневыя заданні.
6. Выхоўваць пачуццё павагі да людзей, якія мужна змагаліся за Радзіму ў часы Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Прочитать остальную часть записи »

Урок — канферэнцыя “Беларусь з 1917 – 1939 гг.”

Штурм Зимнего

Штурм Зимнего

 Аўтар. Філосаф З.І.

Настаўнік ДУА «Сярэдняя школа №35 г.Брэста»

Мэты і задачы:
Навучальная: сістэматызаваць, абагульняць і замацоўваць веды па курсу гісторыі Беларусі за 9 клас з 1917 па 1939 гады;
Развіваючая: прадоўжыць фарміраванне ўменняў інавыкаў работы вучняў з гістарычнымі датамі, паняццямі, уменне даваць характарыстыку падзеям, гістарычным асобам,выяўляць прычыны падзей; фарміраваць уменні самастойнай працы вучняў пры падрыхтоўцы да экзаменаў;
Выхаваўчая: садзейнічаць патрыятычнаму, ідэалагічнаму і эстэтычнаму выхаванню вучняў, ствараць умовы да творчай працы. Прочитать остальную часть записи »

Эканамічнае становішча рэспублікі ў другой палове 1960х-першай палове 1980х гадоў.

Машеров П. М.

Машеров П.М.

Аўтар. Стасюк І.Ф.

ГУА «Сярэдняя школа №26 г.Брэста»

Мэты і задачы ўрока.
Навучальная. Пазнаёміць вучняў з асноўнымі прынцыпамі эканамічнай рэформы 1965 года. Разгледзець ўмовы і вынікі развіцця прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў 70я-1й паловы 80х гадоў. Вызначыць прычыны замаруджвання тэмпаў росту нацыянальнага даходу БССР.

Развіваючая. Прывіваць вучням уменні да вырашэння вучэбных задач; праводзіць пралель з сучаснасцю; заахвочваць выказваць свой пунк гледжання на гістарычныя падзеі і факты; фарміраваць культуру мовы.

Выхаваўчая. Выхоўваць у вучняў павагу да гістарычнага мінулага, інтарэс да нацыянальнай гісторыі, пачуццё адказнасці чалавека за праводзімыя эксперыменты з прыродай.
Тып урока – вывучэнне новага матэрыялу. Прочитать остальную часть записи »

Асноўныя кірункі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь.

Распрацоўка Стасюк Ірыны Фёдараўны

настаўніцы гісторыі

вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі

сш №26.г.Брэста

10 кл.

Мэты і задачы ўрока: разгледзець эканамічнае становішча Рэспублікі Беларусь пасля распаду СССР; вызначыць сутнасць беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця; пазнаёміць вучняў з асноўнымі дзяржаўнымі кірункамі ў галіне маладзёжнай палітыкі; развіваць уменні працы з гістарычнымі дакументамі, гістарычнай даведкай, вызначаць галоўнае і аргументаваць свой адказ; праводзіць паралель паміж развіццём эканомікі пачатку 1990-х гг. і з яе сучасным станам; выхоўваць пачуццё гонару за свой народ, яго працоўны подзвіг і дасягненні ў галіне эканомікі.
Забеспячэнне ўрока: Падручнік, ілюстрацыі, дакумент, гістарычная спраўка, мультымедыя са слайдамі.
Новыя паняцці: рыначная сістэма эканамічных адносін, прыватызацыя, беларуская мадэль сацыяльна – эканамічнага развіцця, сацыяльна арыентаваная рыначная эканоміка, інтэграцыя. Прочитать остальную часть записи »